نوشته‌ها

بازاریابی نوین

بازاریابی نوین و رویکرد های مدیریت ، تبلیغات و فروش

/
در کسب و کار امروز بازاریابی یک امر ضروری است و در موفقیت سازما…
بازاریابی اسبی

بازاریابی اسبی

/
شاید تا حال این نوع بازارایابی را نشنیده باشید و اصلا به گوش…
فرایند تبلیغات

فرایند اجرای تبلیغات

/
فرایند اجرای تبلیغات فرایند اجرای تبلیغات چیست و چگونه می توان…